____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Уведомление по чл.66 от Административнопроцесуален кодекс за откриване на производство по издаване на общ административен акт относно обявяване границите на районите и видът на предлаганите от община Мездра услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси

Уведомление

Проектна Заповед

Предложение от ЕТ"ОЗИРИС-ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ"-град Мездра във връзка с откриване на производство по издаване на общ административен акт

Обществени консултации

Заповед за определяне границите на районите на предлаганите услуги по чл.14 от Наредба за определянето и администрирането но местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра

https://www.livechatalternative.com/