____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В А

Община Мездра обявява провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на 46 броя тополи – 69,50 куб.м в района на общински път Старо село – Царевец – Брусен . Търгът ще се проведе на на 25.11.2008г. от 10.30 часа. Втора дата – 02.12. 2008г.
Срок за представяне на документите за участие в търга – деня предхождащ провеждането на процедурата , до 15.00 часа в стая № 104-а на общината.

За допълнителна информация тел. 9-21-16, вътр.112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА:

……………………../ Ив. Аспарухов /

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в сградата на ОУ „ В. Кънчов „ ,с. Моравица за разкриване на обект за продажба на хранителни стоки и закуски.
Търгът ще се проведе на 25 .11 . 2008г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 02.12 . 2008г. в същия час и място.
За допълнителна информация и закупуване на тръжната документация – стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътрешен 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

/ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/