____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на щанд № 13 от 12 кв.м в Снек-бар , гр.Мездра ,ул.-„ Хр.Ботев „ № 27 за продажба на промишлени стоки.
Търгът ще се проведе на 09.12.2008г. от 10.00 часа в Община Мездра. Втора дата- 16.12.2008г.
Тръжна документация и информация за търга се получава в стая № 14-А на общината, тел. 0910 / 9-21-16, вътрешен 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : …………../Ив. Аспарухов/

https://www.livechatalternative.com/