____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

На 29.09.2022 г. ще се състои официална церемония "Откриване на обекта" във връзка с изпълнението на проект: "Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци - регион Враца"

Откриване на обекта – каре

Откриване на обекта – прессъобщение