____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от 12 кв.м в автоспирка – с. Типченица за разкриване на търговски обект.
Търгът ще се проведе на 23. 12. 2008 г.
Тръжна документация и информация за търга се получава в стая № 14-А на общината, тел. 0910 / 9-21-16, вътрешен 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ………………………..

/Ив. Аспарухов/

https://www.livechatalternative.com/