____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Центърът за административно обслужване при Община Мездра стана на 20 години

   Проектът за изграждане на Общински център зауслуги и информация на гражданите е реализиран от Община Мездра през 2002 г. по Програма „Подобряване обслужването на гражданите” на Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС). Той е изграден с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие – ААМР (United States Agency for International Development – USAID), както и с експертната и техническа помощ на ФРМС.
 
 
   За целта ААМР предоставя безвъзмездно 29 000 лв., с които е закупена модерна компютърна и копирна техника, специализиран софтуер и др., а Община Мездра инвестира повече от 80 000 лв. собствени средства за преустройство на помещенията и функционално офис оборудване.
   Общинският център за услуги и информация на гражданите, понастоящем Център за административно обслужване (Administrative Service Center), е открит официално на 1 ноември 2002 г. Лентата на новата придобивка прерязват кметът на община Мездра Иван Аспарухов, Том Потоцки – старши съветник „Местно самоуправление“ в ААМР, и Гинка Капитанова – изпълнителен директор на ФРМС. Поздравителен адрес изпраща Президентът на Република България (2002-2012 г.) Георги Първанов.
 

 
Поставени цели и постигнати резултати с разкриването на центъра:
• подобряване на качеството и увеличаване на броя на административните услуги, предоставяни на гражданите от Община Мездра;
• оптимизиране на процеса за извършване на услугите чрез отделяне на дейностите по предоставянето им от оперативните и управленски дейности на Общинската администрация (ОбА);
• намаляване на времето за предоставяне на конкретните услуги и създаване на възможност за комплексно обслужване на потребителите;
• внедряване на съвременни информационни технологии при административното обслужване на гражданите;
• стимулиране на прозрачността в работата на ОбА и намаляване нивото на бюрокрация;
• подобрена координация между отделните звена в ОбА;
• по-ефикасни и ефективни механизми за комуникация и обратна връзка с потребителите на административни услуги.
 
 
   В Център за административно обслужване (ЦАО) се предлагат повече от 150 вида административни услуги по гражданско състояние и гражданска регистрация, общинска собственост, териториално-селищно устройство, кадастър и регулация, стопански и социални дейности, търговия, транспорт, туризъм и др. В него функционират следните гишета за административни услуги:
 
Каса „Местни данъци и такси“,
•Каса „Общински приходи“,
•Гише №3 „ТСУ и общинска собственост“,
•Гише №4 „Социални дейности“,
•Гише №5 „Търговия, транспорт, туризъм и гише на предприемача“,
•Гише №6 „Гражданско състояние“,
•Гише №7 „Административни и технически услуги“,
•Гише №8 „Деловодство и информация“. 
 

 
   Центърът за административно обслужване се намира на партерния етаж в сградата на Община Мездра.
Адрес: Мездра 3100, област Враца, ул. „Христо Ботев“ №27.
Работно време: всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 часа.
За контакти: тел. 0885 114 607, 0910 920 16 и 0910 921 16, e-mail: mezdracentar@abv.bg
 

 
   Екип на Център за административно обслужване:
 
Цветелина Стоянова – гл. експерт „ЦУИГ“,
Катя Костова – гл. специалист „Деловодство и информация“,
Климентина Иванова – гл. специалист „ТСУ и общинска собственост“,
Йоана Милошева – гл. специалист „Архивар“,
Анюта Маньовска – гл. специалист „Местни данъци и такси“,
Полина Драгановска – гл. специалист „Административни и технически услуги“,
Екатерина Димитрова – мл. експерт „Търговия, транспорт, туризъм и гише на предприемача“,
Анита Митова – мл. експерт „АОН, ГРАО“,
Симона Лалова – ст.експерт „Общински приходи и каса“,
Вивиан Драгостинова – мл. експерт „Социални дейности“.