____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра ще получи целеви средства за финансова подкрепа на Градската художествената галерия и за заместващи учители

   С Постановление №351 от 28 октомври 2022 г. (обн. в „Държавен вестник“, бр. 87/ 01.11.2022 г.) Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на 47 общини в размер 5 492 556 лв. за финансова подкрепа на общински музеи и художествени галерии, финансирани от бюджетите на общините.
   Сред тях е Община Мездра, която ще получи 58 692 лв. за финансово подпомагане на Градската художествена галерия. Другият културен институт от област Враца, който ще бъде дофинансиран, е Исторически музей – Оряхово – със 108 708 лв.
   Средствата са разпределени по предложение на Националното сдружение на общините в Република България, съгласувано с министъра на културата. Те ще бъдат насочени за дейности, свързани с опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности, ще се осигурят по-добри възнаграждения на заетите служители в тези публични услуги, ще бъдат запазени млади специалисти и изградени експерти.
   С друго Постановление – №348 от 27 октомври 2022 г. (ДВ, бр. 87/ 01.11.2022 г.), Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер 5 295 367 лв., разпределени по бюджетите на 191 общини за 2022 г., за финансово осигуряване на дейности по две национални програми – „Ученически олимпиади и състезания“ и „Без свободен час“.
   На Община Мездра ще бъдат отпуснати 24 454 лв. по Националната програма „Без свободен час“ за учители в детски градини и училища, които са замествали свои отсъстващи колеги в периода от 1 ноември 2021 г. до 30 юни 2022 г.
   Останалите общини от нашата област, който ще получат допълнително финансиране по двете програми – за подготовка на талантливи ученици за участие в олимпиади и състезания и за заместващи учители в детски градини и училища, са: Враца – 74 034 лв., Козлодуй – 18 047 лв., Бяла Слатина – 15 736 лв., Оряхово – 3 287 лв., Хайредин – 1 008 лв., Мизия – 3 090 лв., Борован – 2 595 лв. и Роман – 687 лв.