____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Система за разделно събиране на зелени и на биоразградими отпадъци ще бъде изградена в община Мездра

    Система за разделно събиране на зелени и на биоразградими отпадъци ще бъде изградена в гр. Мездра и в съставните села на общината. За целта, като част от дейностите по проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“, за нуждите на Община Мездра бяха предоставени безвъзмездно един открит специализиран сметовоз за зелени отпадъци, един открит специализиран сметовоз за биоразградими отпадъци и 130 контейнери за зелени и за биоразградими отпадъци.
 
 
 
   Двата специализирани автомобили са марка „Ford Trucks“, нови, неупотребявани и отговарят на всички действащи нормативни документи. Те са с обем на бункера 16 куб. м, а сметовозът за биоразградими отпадъци е с каросерийна надстройка тип Вариопреса.   Като следващ етап от изграждане на системата за разделно събиране на територията на общината ще бъдат разположени 130 контейнери за зелени и градински и за хранителни и кухненски (биоразградими) отпадъци с вместимост 1,1 куб. м, които ще бъдат обслужвани от ОбП „Чистота“. Те ще бъдат поставени на предварително определени точки в града и в селата, в близост до елементи от градски зелени системи, квартали и заведения за обществено хранене, генериращи такива отпадъци. Контейнерите са кафяви на цвят, с ясно обозначение за вида на приемания отпадък, за да се различават от останалите контейнери, предназначени за други отпадъци.


 
   Чрез системата за разделно събиране и транспортиране на зелени и биоразградими отпадъци и работата на новата компостираща инсталация, която беше открита наскоро, се цели намаляване на количеството депонирани битови отпадъци в Регионалното депо край с. Косталево и удължаване на експлоатационния му срок чрез значително намаляване на годишните количества депонирани отпадъци в него.

   Зелени и градински отпадъци са трева, сено, листа, цветя, храсти и дървесни изрезки – окосена трева, градински резитби, плевели, цветя и малки клони с дължина до 75 см и диаметър до 7,5 см.
   Внимание: Не изхвърляйте в контейнерите за зелени отпадъци строителни отпадъци, хранителни отпадъци, смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки, пластмаса, стиропор, стъкло, текстил, кожа, фолио, гума, опасни отпадъци!

Хранителни и кухненски (биоразградими) отпадъци са всички остатъци от храна: плодове и зеленчуци, месо и кости, риба и морски дарове (с изключение на твърди черупки като напр. черупки от стриди), яйца и яйчени черупки, всички хлебни изделия, ориз, паста, зърнени храни и юфка. Насипни чаени листа и утайка от кафе и чай (с изключение на пакетчета чай и кафе на шушулки), супи, сосове, развалена храна. Използвана хартия, хартиени кърпи, салфетки, хартиени торби, вестници, кърпички, клечки за зъби.
Внимание:Община Мездра призовава гражданите да изхвърлят в кафявите контейнери само посочените видове отпадъци, но не и строителни, битови, промишлени, токсични, медицински и други отпадъци, както и да раздробяват дърветата и клоните, които изхвърлят в новите контейнери!
 

 
 
https://www.livechatalternative.com/