____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение за одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 16256.34.264 в землището на с. Горна Кремена

Община Мездра, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ публикува ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в обхват ПИ 16256.34.264 в землището на с. Горна Кремена.

Обяснителна записка

Извадка от КК

ПУП-ПЗ – графична част

Констативен протокол

https://www.livechatalternative.com/