____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Министерството на физическото възпитание и спорта стартира: Анкета за проучване интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

 

Министерството на физическото възпитание и спорта стартира мащабно проучване за интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта.

Идеята ни е да обобщим мненията на повече български граждани за мнението, отношението и желанието им да практикуват определен вид спорт. Това ще ни помогне в бъдещата работа, както за актуализиране на нормативната уредба, така и за планиране на програмите и политиките на държавната и местна власт, и организациите пс отношение на спорта.

Обръщаме се към Вас с предложение да станете наши партньори, като поставите на вашата интернет страница линк на анкетата с въпроси, насочени към българските граждани. Отговорите на въпросите ще бъдат обработени и анализирани, а резултатите ще получат публичност. Стартът на анкетата е на

best generic propecia
11 април 2013 г. /четвъртък/ в 10.00 часа. Допитването ще продължи три седмици. Линк към анкетата:

 

www.anketa.mpes.government.bg

https://www.livechatalternative.com/