____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Общинската организация на БЧК - Мездра отчете своята дейност през 2022 г.

   Общинската организация на Българския Червен кръст (БЧК) – Мездра отчете своята дейност през 2022 г. Гости на събранието бяха д-р Ирена Виденова – председател на Областния съвет на БЧК – Враца, Гергана Михалчева – директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК, Нели Минева – заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ и Елена Нанова – началник отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ в Община Мездра.
 
  
 
   „Благодарение на съпричастността, човеколюбието  и благородството на доброволците от общинската организация на БЧК, на приятелите на БМЧК при ОУ „Христо Ботев“ и ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Мездра с ръководител Христина Иванова и на членовете на Клуб „БМЧК и приятели на Искърското дефиле“ при СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино с ръководител Петя Илиева и през тази година продължихме да разпространяваме хуманността и доброволчеството сред децата и младите хора, се отбелязва в отчетния доклад, изготвен от председателя на Общинския съвет на БЧК – Мездра Наталия Христова-Горанова и представен от Ани Владинова.
 
 
   Насочихме своята работа към подобряване качеството на живот на уязвими лица, семейства и общности, повишихме техните възможности за социално включване, безопасен и независим живот, осигурявайки включително и работни места на лица в трайна невъзможност да се грижат за семействата си.“
 
   През 2022 г. местната червенокръстка организация е организирала или се е включила активно в повече от 25 доброволчески инициативи, благотворителни кампании и дарителски акции, насочени към оказването на материална и морална подкрепа на хора в нужда. Сред тях са участие в благотворителната кампания на БЧК за подпомагане на пострадалите от войната в Украйна, благотворителна акция в подкрепа на младо семейство от с. Габровница, община Своге, пострадало при пожар, традиционната благотворителна акция в подкрепа на абитуриентите сираци и полусираци, благотворителни базари за набиране на средства за лечението на Христо Пенчев от гр. Мездра и на Деница Николова от гр. Роман, подпомагане на потребителите на Дома за стари хора и на Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания, на МБАЛ – Мездра и на членовете на Териториалната организация на Съюза на слепите в България.
 
 
   А така също участие в ремонта на Черепишкия манастир „Успение Богородично“ и отбелязване на ежегодни празници – Деня на влюбените, Световния ден против тормоза в училище, Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец, Националния ден на безопасността на движението по пътищата, Световния ден на сърцето, Международния ден на възрастните хора, Международния ден на белия бастун и др.
 
  „Отчитайки всичко това, Общинският съвет на БЧК – Мездра съзнава, че не трябва да отслабва темпа на развитие на организацията, подчертава в заключение Наталия Христова-Горанова. Наложително е системно да оценяваме и развиваме дейността си, за да бъдат изпреварени предизвикателствата. Смятаме, че работата на общинската организация на БЧК е необходимо да бъде насочена към популяризиране и приобщаване на децата и младите хора да поддържат хуманитарните ценности и принципи и да продължаваме да подпомагаме на лицата и семействата, нуждаещи се от социална подкрепа.
  Благодарим на Областния съвет на БЧК – Враца за подкрепата и възможността заедно да се грижим за хората. Работата ни доказва, че си струва местната власт, неправителствените организации и медиите да работят в тясно сътрудничество в полза на цялото общество. Отчитайки периода като успешно приключил, Общинският съвет на БЧК – Мездра изказва своята огромна благодарност на всички доброволци и партньори, които подкрепят организацията и без чиято помощ не би било възможно да се справим.“
 
 
 

https://www.livechatalternative.com/