____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

На вниманието на търговците, които извършват търговска дейност на открито от вендинг машини и от масички за сервиране и предлагане на храни и напитки пред търговски обекти!

    Община Мездра напомня на търговците, които извършват дейност на открито от вендинг машини и от масички за сервиране и предлагане на храни и напитки пред търговски обекти, че са длъжни да подадат Заявление (по образец) за издаване на Удостоверение за извършване на търговска дейност през 2023 г.
    Заявленията се подават в Центъра за административно обслужване, който се намира на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27).
   След подаване и обработка на необходимите документи се издава Удостоверение за извършване на този вид търговска дейност.
   Търговски обект, който не притежават съответното удостоверение, се счита за неправомерно функциониращ и подлежи на премахване, а лицето, което го стопанисва, ще бъде санкционирано съгласно административно-наказателните разпоредби.
За допълнителна информация: тел. 0910/ 9 21 16.
https://www.livechatalternative.com/