____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра обявява Седми читалищен конкурс „Георги Тодоров”

Уважаеми творци,
Народно читалище „Просвета 1925“ – гр. Мездра обявява Седми читалищен конкурс в памет на Георги Тодоров (1928-2001 г.) – дългогодишен учител по български език и литература в община Мездра, училищен инспектор, журналист, писател, краевед и читалищен деец.
 
 
Регламент на конкурса:
 
Конкурсът е явен и ще се проведе в две възрастови групи:
ученици от VIII до XII клас (15-19 годишна възраст),
автори над 20-годишна възраст.
Творбите на участниците са на свободна тематика.
 
 
Раздели:
 
I.Поезия – приема се по 1 (едно) непубликувано стихотворение от автор;
II.Художествена проза – приема се по 1 (един) непубликуван разказ, не по-дълъг от 3 стандартни машинописни страници;
III.Краезнание – приема се по 1 (един) непубликуван текст, не по-дълъг от 5 стандартни машинописни страници.
Текстовете могат да бъдат подадени по един от следните начини:
по пощата на адрес: гр. Мездра 3100, ул. „Просвета“ №2, НЧ „Просвета 1925-Мездра“ (за читалищния конкурс „Георги Тодоров“);
на място в читалището, при Моника Петкова, секретар на НЧ „Просвета 1925-Мездра”,
• или на e-mail: prosveta_1925@mail.bg
Краен срок за подаване на творбите: 10 април 2023 г.
 
 
Награди: В трите раздела в двете възрастови групи ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамота за участие в конкурса.Творбите ще бъдат оценени от комисия в състав: председател – Валентин Вълчев, председател на НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра и членове – Моника Петкова, секретар на читалището, и Мирослав Гетов – председател на Краеведското дружество.
Резултатите от конкурса ще бъдат отчетени на 20 април 2023 г. в НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.
Очакваме вашите творби! Успех!
 


https://www.livechatalternative.com/