____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Ново начало за Пенсионерския клуб в Мездра

   След няколкогодишно прекъсване по обективни и субективни причини Пенсионерски клуб „Мездрея“ в гр. Мездра е на път да възстанови своята дейност. Инициативата за това е на Дарина Цонкова, дългогодишен преподавател по немски език в езиковите гимназии във Враца и Правец, а понастоящем пенсионер, която е амбицирана, с подкрепата на съмишленици, да възроди местната организация на хората от третата възраст.
 
 
   По този повод в салона на Общинския център за социални услуги и дейности (ОЦСУД) се състоя подготвителна среща, на поканата за която се отзоваха 33-ма пенсионери. Преди да започне деловата работа музикален поздрав отправи Фолклорна група „Искрица“ към Клуб на пенсионера „Мездрея“ с художествен ръководител Цветомир Дамянов. След което, със ставане на крака и едноминутно мълчание, присъстващите почетоха паметта на членовете на клуба, починали през последните години.
 
 
   В резултат на разменените мнения и на разискванията по тях присъстващите решиха на 15 февруари 2023 г. (сряда) на същото място да се проведе събрание, на което ще бъде избрано ново ръководство на Пенсионерския клуб – Управителен съвет и Контролна комисия, ще бъде определен размерът на годишния членски внос и приета програма за дейността на организацията през настоящата година.   Директорът на ОЦСУД Наталия Христова-Горанова увери хората от третата възраст, че, както и досега, Общинският център за социални услуги и дейности ще продължи да подпомага дейността на клуба.