____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

84 семейства са подпомогнати финансово от Община Мездра през 2022 г. при раждането на дете

   През последните 15 години еднократна финансова помощ на обща стойност малко над 560 000 лв. са получили 1 762 семейства
84 семейства са получили еднократна финансова помощ в размер от 100 до 700 лв. от Община Мездра през 2022 г. при раждането на дете.
45 от тях са подпомогнати с по 350 лв. за първо родено дете, 31 – с по 300 лв. за второ родено дете и 7 – със 100 лв. за трето родено дете. Едно семейство е получило еднократна финансова помощ от 700 лв. за новородени близнаци.
   За сравнение: през 2021 г. бяха подпомогнати 77 семейства, а през 2020 г. – отново 84 семейства.
   Общата сума, която е изплатена през миналата година на правоимащи родители, е в размер на 26 450 лв. Целевите средства са отпуснати в изпълнение на Решение №447/ 20.04.2022 г. на Общинския съвет, с което е приет бюджетът на Община Мездра за миналата година.
   Условията за отпускане на еднократната финансова помощ остават непроменени: поне един от родителите да има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една година преди раждането на детето и двамата родители да имат минимум средно образование. При раждането на близнаци децата се третират еднакво, а при осиновяване на дете важат същите условия като при раждане.
   Насърчителната мярка беше въведена преди 15 години, с цел да се стимулира раждаемостта и да се подпомогнат семействата при отглеждането на новородени. Средствата за финансовото й обезпечаване се залагат ежегодно в общинския бюджет.
   През периода 2008-2022 г. Община Мездра е подпомогнала 1 762 семейства, за което от местната хазна са изплатени общо 560 050 лв.
https://www.livechatalternative.com/