ПОКАНА за Фокус група с представители на бизнес организации

 

ПОКАНА

за Фокус група

с представители на бизнес организации

 

Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на договор „Разработване на общински план за нулеви отпадъци и изготвяне на специализирано съдържание с екологична насоченост по проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра““,

Община Мездра Ви кани да вземете участие във фокус група на тема „Проучване на нагласите на бизнеса за намаляване генерирането на битов отпадък, компостиране и повторно използване на материали и продукти с цел намаляване количеството депонирани отпадъци“.

Фокус групата ще се проведе на 23.02.2023 г. от 13,00 часа в Заседателна зала на Община Мездра.

Целта на дискусията е да проучи Вашето мнение относно ключовите бариери и предизвикателства, както и възможности за внедряване на различни практики за превенция генерирането на битови отпадъци.

Резултатите от фокус групата ще послужат за разработване План за нулеви отпадъци на община Мездра.

Приложено изпращаме програма за провеждане на фокус групата.

 

Моля да потвърдите участието си на:

Гергана Гергова, координатор на проекта

Тел.: 0879 80 80 32, gergova.mezdra@gmail.com

Програма за провеждане на фокус група с представители на бизнес организации