____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение за срокове за подаване на заявления за гласуване в изборите на 02.04.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с насрочените на 02 април 2023 г. избори за народни представители, общинска администрация МЕЗДРА уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината, както следва:
 
1.Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец /Приложение № 67-НС/, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината, в срок до 18.03.2023 г. /събота/

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 18.03.2023 г. Искането /Приложение № 21-НС/ се прави писмено до кмета на общината, до кмета/кметски наместник на населеното място, или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  

3. Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление /Приложение №25-НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до 18.03.2023 г. 
 
4. Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки, може да поиска отстраняването им с писмено заявление /Приложение № 17-НС/ до 25.03.2023 г.
 
Общинска администрация Мездра ще осигури приемането на заявления от граждани и в съботните дни на 18 и 25.03.2023г. от 8.30ч. до 17.00ч.
 
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ В
ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ 
080018436
https://www.livechatalternative.com/