____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Удължаване срока на анкетното проучване за нагласите на населението относно изпълнението на различни дейности и въвеждане на нови практики за превенция при генерирането на битови отпадъци на територията на община Мездра

Уважаеми дами и господа,
 
Община Мездра Ви информира, че срокът на провежданото анкетно проучване с цел установяване нагласите на населението относно изпълнение на различни дейности и въвеждане на нови практики за превенция генерирането на битови отпадъци на територията на община Мездра, е удължен до 16.03.2023 г.
Резултатите от анкетното проучване ще се вземат предвид при разработването на План за нулеви отпадъци на община Мездра с хоризонт 10 години.
Вашето мнение е важно за нас!
Моля да попълните онлайн анкетата на следния линк https://forms.gle/tDs1eUPCdqiFq73g8
Попълването отнема около 10 минути, като не е необходима допълнителна регистрация.
 
Анкетното проучване се провежда в изпълнение на договор „Разработване на общински план за нулеви отпадъци и изготвяне на специализирано съдържание с екологична насоченост по проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра““, сключен между община Мездра и Българска консултантска организация ЕООД, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР.
Ако вече сте попълнили анкетата, моля да ни извините за получаването на това съобщение.
 
С уважение,
Екип на Община Мездра