____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.128, ал.3 от ЗУТ до заинтересовани лица по преписка за разглеждане и одобряване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в обхват ПИ с идентификатори №69050.127.155, местност „Смърдан“ и №69050.45.508, местност „Тънкия рът“ в землището на с. Старо село за „Фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение 105

СЪОБЩЕНИЕ №105/22.11.2022 ГОД.

Община Мездра, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на собствениците на поземлени имоти, явяващи се съседни на ПИ с идентификатори №69050.127.155, местност „Смърдан“ и №69050.45.508, местност „Тънкия рът“ в землището на с. Старо село, че е изработен ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя за ПИ №69050.127.155, местност „Смърдан“ и №69050.45.508, местност „Тънкия рът“ в землището на с. Старо село за „“Фотоволтаична електроцентрала“. Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, стая 105 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението по ал.3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Заинтересувани лица по преписката:

Община Мездра, собственик на ПИ 69050.127.198, 69050.127.100, 69050.127.102, 69050.127.148, 69050.45.315, 69050.45.316, 69050.45.317 в землището на с. Старо село

М. И. Христова, С. В. Христова, Р. П. Христова, П. Х. Христов, В. Х. Христов, наследници на Велика Николова Кръстева, собственик на ПИ 69050.127.44 в земл. на с. Старо село

„Царевец Агро“ ООД, собственик на ПИ 69050.127.45 и 69050.45.244 в землището на с. Старо село

Наследниците на Иван Илиев Йончовски, собственици на ПИ 69050.127.59 и 69050.45.242 в землището на с. Старо село

„СЕРЕС“ ЕАД, собственик на ПИ 69050.127.60 в землището на с. Старо село

„БОКОМ“ ЕООД, собственик на ПИ 69050.127.63 в землището на с. Старо село

А. Б. Вайова, М. Б. Василева и Г. В. Анев, наследници на Васил Николов Велчев, собственик на ПИ 69050.127.64 в земл. на с. Старо село

„С И. Г.“ ООД, собственик на ПИ 69050.127.65 в землището на с. Старо село

П. А. Петров, собственик на ПИ 69050.127.73 и 69050.45.255 в землището на с. Старо село

С. П. Вачева, Н. К. Вачева и К. Н. Вачев, собственици на ПИ 69050.127.73 в земл. на с. Старо село

О. А. Цолов, В. А. Стефанов, В. Х. Георгиева, В. И. Иванова, С. И. Иванова и Й. И. Големинова, наследници на Цоло Стефанов Йоловски, собственик на ПИ 69050.45.302 в земл. на с. Старо село

Е. П. Георгиева, собственик на ПИ 69050.45.505 в землището на с. Старо село

М. А. Йолова, М. И. Йолов и Й. И. Йолов, наследници на Ивайло Вутов Йолов, собственик на ПИ 69050.45.504 в землището на с. Старо село

Ц. И. Кънова, собственик на ПИ 69050.45.503 в землището на с. Старо село

Х. Й. Йоловски, собственик на ПИ 69050.45.314 в землището на с. Старо село

Ю. Х. Тодорова и А. Д. Йолова, собственици на ПИ 69050.45.235 в землището на с. Старо село

„ТОШЕЛ АГРО“ ООД, собственик на ПИ 69050.45.236 в землището на с. Старо село

ПРЕШЪС ПРОПЪРТИС БГ ЕООД, собственик на ПИ 69050.45.237 в землището на с. Старо село

И. Й. Илиева, наследник на Йоло Христов Йоловски, собственик на ПИ 69050.45.239 в землището на с. Старо село

К. М. Мотовски и Й. М. Мотовски, наследници на Йордан Илиев Йончовски, собственик на ПИ 69050.45.243 в земл. на с. Старо село

Ц. К. Иванов, наследник на Косто Маринов Мариновски, собственик на ПИ 69050.45.469 в земл. на с. Старо село

Т. В. Марковска-Кузманова, М. Т. Василев, В. Т. Василев, В. М. Марковска, Д. С. Воденичарова и И. С. Цветкова, наследници на Димитър Марков Марковски, собственик на ПИ 69050.45.250 в земл. на с. Старо село

С. С. Тодорова, Н. С. Петрова, М. Л. Томова и Я. Л. Янакиев, наследници на Стефан Кинов Киновски, собственик на ПИ 69050.45.253 в земл. на с. Старо село

Н. И. Митовска, И. Й. Петков и Н. Й. Данова, наследници на Иван Кинов Иванов, собственик на ПИ 69050.45.254 в земл. на с. Старо село

К. Д. Николова, наследник на Александър Дойнов Стефанов, собственик на ПИ 69050.45.256 в землището на с. Старо село

Община Роман, собственик на ПИ 22023.58.1, 22023.58.2, 22023.58.11, 22023.58.12 в землището на с. Долна Бешовица

В. И. Митов, наследник на Васил Йолов Митов, собственик на ПИ 69050.45.307 в землището на с. Старо село

Н. Д. Йоловска, С. С. Иванова и Д. С. Йоловски, наследник на Стефан Петров Йоловски, собственик на ПИ 69050.45.306 в земл. на с. Старо село

Ц. С. Димитров, Н. М. Илиева-Димитрова,Д. К. Димитрова-Льо Карвал, И. К. Димитров, К. К. Димитров и С. Й. Димитрова, наследници на Димитър Стефанов Йоловски, собственик на ПИ 69050.45.298 и 69050.45.305 в земл. на с. Старо село

В. Й. Ганев и Й. Й. Ганева, наследници на Георги Ганев Кунов, собственик на ПИ 69050.45.234 в земл. на с. Старо село,

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/