____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.128, ал.3 от ЗУТ до заинтересовани лица по преписка за разглеждане и одобряване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в обхват ПИ с идентификатори №69050.45.69 и №69050.45.231, местност „Осене“ в землището на с. Старо село за „Фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение 106

СЪОБЩЕНИЕ №106/23.11.2022 ГОД.

Община Мездра, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на собствениците на поземлени имоти, явяващи се съседни на ПИ с идентификатор №69050.45.69 и №69050.45.231, местност „Осене“ в землището на с. Старо село, че е изработен ПУП-ПЗ за промяна по предназначението на земеделска земя за ПИ №69050.45.69 и №69050.45.231, местност „Осене“ в землището на с. Старо село за „“Фотоволтаична електроцентрала“. Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, стая 105 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението по ал.3 заинтересуваните лица могат да оставят писмени възражения, предложения и искания по проект за подробен устройствен план до общинската администрация.Заинтересувани лица по преписката:Община Мездра, собственик на ПИ 69050.45.509, 69050.45.317, 69050.45.510, 69050.45.541, 69050.45.109, 69050.125.235, 69050.310.23, 69050.45.211, 69050.45.212, 69050.45.213, 69050.45.152, 69050.45.157, 69050.45.211, 69050.45.218, 69050.45.277, 69050.45.276, 69050.45.273, 69050.45.272, 69050.45.269, 69050.45.262, в землището на с. Старо селоП. А. Кузманов и П. В. Цолов, собственик на ПИ 69050.45.509 в землището на с. Старо селоЮ. х. Тодорова и А. Д. Йолова, наследници на Христо Йолов Йоловски, собственик на ПИ 69050.45.235 в землището на с. Старо селоВ. Й. Ганев и Й. Й. Ганева, наследници на Георги Ганов Кунов, собственик на ПИ 69050.45.234 в землището на с. Старо селоЦ. С. Димитров, Н. М. Илиева-Димитрова, Д . К. Димитрова-Льо Карвал,И. К. Димитров, К. К. Димитров и С. Й. Димитрова, наследници на Димитър Стефанов Йоловски, собственик на ПИ 69050.45.298 и 69050.45.305 в земл. на с. Старо село„Царевец Агро“ ООД, собственик на ПИ 69050.45.297 и 69050.45.267 в землището на с. Старо селоА. Н. Иванов, собственик на ПИ 69050.45.295 в землището на с. Старо село„ АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, собственик на ПИ 69050.45.111 в землището на с. Старо селоВ. И. Христов, С. х. Димитрова, К. В. Димитров, Н. Д. Данова и В. Д. Димитров, наследници на Христо Димитров Диляшки, собственик на ПИ 69050.45.112 в землището на с. Старо селоИ. И. Йолов, наследник на Иван Йолов Митов, собственик на ПИ 69050.45.113 в землището на с. Старо селоС. В. Николова, А. К. Андреева, В. К. Андреева, З. П. Колев , В . З. Колева, Д . З. Колева, наследници на Андрей Николов Андреев, собственик на ПИ 69050.45.114 в землището на с. Старо селоД. П. Петрова, наследник на Петър Цолов Петров, собственик на ПИ 69050.45.115 в землището на с. Старо село„ СИЕСАЙЕФ“ АД, собственик на ПИ 69050.310.19 в землището на с. Старо селоЙ. С. Енчевска , В . И. Георгиева, С. И. Данова, С. Й. Димитрова, Д . Й. Георгиева и Ц. Й. Ангелова, наследници на Иван Кинов Христов, собственик на ПИ 69050.310.17 в землището на с. Старо селоП. М. Младенов, К. М. Младенова, К. С. Кузманов, Д . К. Деянов, Й. И. Димитров, М. И. Маринова, Д . Г. Комитски, С. Г. Ангелова , В . Д. Тонкова, Й. П. Цветкова, Д . К. Иванов, И. Д. Ролев, Д . Г. Димитрова, Х. И. Ташев, П. х. Ташев, П. Л. Стефанова и И. С. Илиев, наследници на Стефан Кузманов Ценчовски, собственик на ПИ 69050.310.16 в землището на с. Старо село„ТОШЕЛ АГРО“ ООД, собственик на ПИ 69050.310.15, 69050.45.149, 69050.45.268 в землището на с. Старо селоИ. С. Иванов, М. С. Петкова, И. Д. Илиев и Т. Д. Николова, наследници на Илия Николов Левашки, собственик на ПИ 69050.310.15 в землището на с. Старо селоПРЕШЪС ПРОПЪРТИС БГ ЕООД, собственик на ПИ 69050.310.1 в землището на с. Старо селоТ. В. Кирков, наследник на Вълко Тошев Кирков, собственик на ПИ 69050.45.146 в землището на с. Старо селоМЗГ – Държавно лесничейство, собственик на ПИ 69050.518.24, 69050.518.18, 69050.518.223 в землището на с. Старо селоС. М. Йотов, Б. И. Паунчева, М. И. Николов, Б. А. Драганова и В. А. Радкова, наследници на Данка Николова Йотова, собственик на ПИ 69050.45.209 в землището на с. Старо селоЙ. И. Лучена и И. И. Антонова, наследници на Иван Андреев Иванов Драганински, собственик на ПИ 69050.45.210 в землището на с. Старо селоА. Д. Петров, Н. Г. Кинова, Г . б. Георгиев, Х. б. Маринов и А. б. Маринова, наследници на Марин Кинов Иванов, собственик на ПИ 69050.45.216, 69050.45.266, 69050.45.275, в землището на с. Старо селоГ. Д. Ламбовска и В. В. Ламбовска, наследник на Георги Лалов Ламбовски, собственик на ПИ 69050.45.150 в землището на с. Старо селоН. В. Цанковска, В. Г. Георгиева, Г. И. Маркова и М. И. Маркова, наследници на Васил Георгиев Николов, собственик на ПИ 69050.45.151 в землището на с. Старо селоб. П. Наумов, собственик на ПИ 69050.45.158 в землището на с. Старо селоС. К. Хитов, И. И. Конански, Ц. Й. Съева , В . б. Петрова, С. К. Мирчева и Й. К. Петрова-Цветкова, наследници на Йонка Нешова Цонанска, собственик на ПИ 69050.45.156 в землището на с. Старо селоТ. П. Петровски, П . И. Косаков, Е. Н. Вълков, Т. Н. Вълкова, К. И. Кръстев и А. К. Цветанов, наследници на Кръстьо Иванов Мотовски, собственик на ПИ 69050.45.155 в землището на с. Старо селоЦ. И. Наков, З. П. Накова , Н . Н. Христова, Х. Ц. Цветкова и Д. Ц. Цолов, наследници на Нако Миков Левашки, собственик на ПИ 69050.45.154 в землището на с. Старо селоМ. И. Христова, С. В. Христова, Р. П. Христова, П. х. Христов и В. х. Христов, наследници на Ставро Христов Кръстев, собственик на ПИ69050.45.153 в змелщето на с. Старо селоМ. Н. Кожухарски и М. Н. Кожухарска, наследници на Никола Георгиев Кожухарски, собственик на ПИ 69050.45.214 в землището на с. Старо селоР. И. Христова, Ц. Б.Христова, Б. х. Христов, П. х. Христов, И. х. Христов и В. х. Христов, наследници на Игнат Христов Кузманов, собственик на ПИ 69050.45.215 в землището на с. Старо селоВ. х. Георгиева , В . И. Иванова, С. И. Иванова и Й. И. Големинова, наследници на Иван Цолов Иванов, собственик на ПИ 69050.45.159 в землището на с. Старо селоЦ. х. Дойнов , В . А. Дойнова, Х . С. Дойнов, Д . б. Дойнова и С. б. Дойнов, наследници на Веселия Вълкова Дойнова, собственик на ПИ 69050.45.161 и 69050.45.260 в землището на с. Старо селоЕ. М. Събкова, В. М. Стефанов, С. А. Стеханов и В. А. Златкова, наследници на Стефан Дойнов Стефанов, собственик на ПИ 69050.45.270 в землището на с. Старо селоК. Д. Николова, наследник на Александър Дойнов Стефанов, собственик на ПИ 69050.45.259 в землището на с. Старо село„ АГРОФИНАНС“ АДСИЦ, собственик на ПИ 69050.45.257 в землището на с. Старо селоН. К. Николов, собственик на ПИ 69050.45.147 в землището на с. Старо селоВ. С. Младенова, наследник на Стефан Митов Палашки, собственик на ПИ 69050.45.224 в землището на с. Старо селоМ. И. Димитрова, Н. И. Котова, В. Н. Пелова, Е. П. Вакарелска, П. П. Пелова и А. Н. Кънева-Христева, наследници на Никола Иванов Пелов, собственик на ПИ 69050.45.223 в землището на с. Старо селоИ. И. Петринска, Б. И. Иванов, Ц. И. Иванов и Н. И. Иванова-Вельова, наследници на Иван Василев Ценчовски, собственик на ПИ 69050.45.226 в землището на с. Старо село font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:BG”>

https://www.livechatalternative.com/