____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра обявява провеждането на XVII Национален фолклорен събор „Де е българското“

   Време и място на провеждане: 21 май 2023 г. (неделя) – 10:00 ч. – Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” – с. Очиндол, община Мездра, област Враца
Регламент на събора:
• Националният фолклорен събор „Де е българското” се организира от Община Мездра.
• Целта на събора е да даде възможност за сценична изява на изпълнители, представящи фолклорното богатство и уникалност на своя регион.
• В събора могат да участвате:
✓ Певчески групи и индивидуални изпълнители,
✓ Танцови групи и индивидуални изпълнители,
✓ Инструментални групи и индивидуални изпълнители.
 
 
• Изпълненията на групите трябва да бъдат с времетраене до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители – до 6 мин.
• Заявки за участие се приемат до 30 април 2023 г. на адрес:
   гр. Мездра 3100, област Враца, ул. „Христо Ботев“ №27, Община Мездра, ет. 3, стая 303, Отдел „Култура, спорт и туризъм” или на e-mail: deebulgarskoto@abv.bg. Лице за контакти: Петко Котларски, тел. 0887 514 481.
• За всеки индивидуален участник или група се попълва отделна заявка.
• Всяко читалище може да участва с до двама изпълнители в жанр.
• Разходите за път и храна са за сметка на участниците.
• На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.
• В събора могат да разкрият сергии майстори на художествените занаяти.
• Община Мездра си запазва правата за видеозаснемане и звукозапис.
• До 12 май 2023 г. на участниците ще бъде изпратена програмата на събора.
• Заявка за участие в събора може да изтеглите от официалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/
 
 
 
https://www.livechatalternative.com/