____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Градското читалище в Мездра отчете своята дейност през 2022 г.

   Общото събрание удостои със званието „Почетен член на НЧ „Просвета 1925“трима дългогодишни читалищни дейци
   Годишно отчетно събрание на НЧ „Просвета 1925” се проведе в гр. Мездра. На събранието присъстваха 78 от общо 154 действителни членове на читалището, а сред гостите на форума беше заместник-кметът на Община Мездра Нели Минева.
 
 
   Преди деловата работа присъстващите почетоха паметта на трима читалищни дейци, починали наскоро – един от основателите и първи хореограф на танцовия състав Теменужка Тинчева, бившият председател на читалището (1986-1991 г.) Цеца Павлова и дългогодишният музикант във Вокална група за стари градски песни „Мездрея“ Васко Ганев.
 
  Отчет за дейността на културно-просветната институция през 2022 г. изнесе Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство. В него той очерта разностранната библиотечна дейност и основните изяви на международно, национално и регионално ниво на 7-те самодейни и художествено-творчески колективи, които функционират към читалището: Ансамбъл „Мездра“, Детски танцов състав „Мездренче”, Вокална група за стари градски песни „Мездрея”, Женски народен хор, Група за народно пеене „Гласът на Ансамбъл „Мездра“, Литературен клуб „Христо Ботев“ и Краеведско дружество.
 
 
    Положителна оценка за работата на Настоятелството и на щатните читалищни работници даде Проверителната комисия в доклада, изнесен от Бистра Цолова.
 
   Общото събрание прие Отчета за дейността на НЧ „Просвета 1925” през 2022 г., Доклада на Проверителната комисия и Основни насоки за развитие на читалището през 2023 г.
    Приет беше Бюджет 2023. В него са заложени приходи в размер на 176 249 лв., в т. ч. 167 799 лв. държавна субсидия и 8 050 лв. постъпления от такси и членски внос. В разходната част на бюджета са предвидени 142 220 лв. за заплати, осигуровки и хонорари на читалищните работници и на ръководители на съставите, 11 500 лв. за издръжка на самодейните колективи, 10 600 лв. за ток, вода и газ и 1 700 лв. за закупуване на нови книги, абонамент за периодични печатни издания и библиотечна дейност.
 
 
   Общото събрание удостои със званието „Почетен член на НЧ „Просвета 1925“ трима читалищни дейци: бившите председатели на читалището Иван Братинов (1968-1969 г.) и Йордан Гергов (1995-2000 г.) – за принос в читалищната дейност, и дългогодишната библиотекарка в Читалищата библиотека (1973-2013 г.) Лиляна Георгиева – за принос в библиотечната дейност и в развитието на читалището.   Освен тях, досега с това отличие за изключителни заслуги към читалището са удостоени Найчо Анков и Владимир Бобошевски (1929 г.), Антония Ганева, Иван Минев, д-р п. н. Мария Цоцова-Додова и Панталей Томов-Панко (2011 г.), Цветан Марковски (2013 г.), Елза Митова, Стоян Чорбанов (посмъртно) и Теменужка Тинчева (2020 г.).
    Трима са благодетелните членове на НЧ „Просвета 1925”: крупният индустриалец Иван Балабанов (1887-1969) и предприемачите Кирил (Киро) Ковачев (1897-1953) и Минко Цветков (1885-1950), които са провъзгласени за такива съответно през 1946 г. и през 1947 г.

 
    

 

 
https://www.livechatalternative.com/