____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на язовир “ Под селото “, с. Д. Кремена , община Мездра с площ от128,5 дка. Конкурсът ще се проведе на 30.06.2009г. от 9.30 часа в Община Мездра . Втора дата : 07.07 .2009г.
Конкурсна документация и информация за процедурата се получават в стая № 104-А на общината или на телефон : 9-21-16 , вътрешен 112 . Необходимите документи за участие се представят в срок до деня , предхождащ конкурса , до 15.00 часа.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

……………………../ Ив.Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/