____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

 

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

с. Зверино, общ. Мездра, ул. “Митко Палаузов” № 2, тел.09122/2278

О Б Я В Я В А

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

Ученически стол105 кв. м. Търгът ще се проведе на 27.05.2013 г от 14 ч. в с сградата на училището, Втора дата – 03.06.2013 г., в същия час и място.

Закупуване на тръжна документация и оглед до 16

ч. на 22.05.2013 г.

Внасяне на предложенията за участие до 16 ч. на 23.05.2013 г.

За допълнителна информация и закупуване на тръжна документация в счетоводството на училището, тел. 09122/2278

 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

Зъболекарски кабинет – 32,50 кв. м. Търгът ще се проведе на 27.05.2013 г от 15 ч. в с сградата на училището, Втора дата – 03.06.2013 г., в същия час и място.

Закупуване на тръжна документация и оглед до 16 ч. на 22.05.2013 г.

Внасяне на предложенията за участие до 16 ч. на 23.05.2013 г.

За допълнителна информация и закупуване на тръжна документация в счетоводството на училището, тел. 09122/2278

https://www.livechatalternative.com/