____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед №173/21.03.2023 год. за одобряване на ПУП – ПЗ предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа до 60 MWр в ПИ №69050.45.69 и №69050.45.231, местност „Осене“ в землището на с. Старо село.

Заповед №173-21.03.2023

2-1

2-2

Съобщ.18а-Заповед №173-ПИ69-231

https://www.livechatalternative.com/