____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А
О Б Я В Я В А

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на бивша сладкарница “ Младежки клуб “ в гр. Мездра , ул.” Янко Сакъзов “ № 19 – функционираща като спортен Карате- клуб .
Конкурсът ще се проведе на 14.07.2009г. от 9.30 часа в Община Мездра . Втора дата : 21.07 .2009г.
Конкурсна документация и информация за процедурата се получават в стая № 104-А на общината или на телефон : 9-21-16 , вътрешен 112 . Необходимите документи за участие се представят в срок до деня , предхождащ конкурса , до 15.00 часа.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

…./ Ив.Аспарухов /

РС

https://www.livechatalternative.com/