Кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

   Община Мездра информира жителите на общината, които имат непотребни готварски и микровълнови печки, ютии, бойлери, перални, кафемашини, телевизори и/или друго електрическо и електронно оборудване, че могат да ги предадат безвъзмездно за рециклиране.
 
Екологичната инициатива ще се проведе в периода 01.06.2023 г. – 30.06.2023 г.
 
   Отпадъците ще се приемат всеки делничен ден от 8:00 до 16:00 ч. на адрес: гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №2 – Професионална гимназия „Васил Левски“ (бивша ПГ по МСС), след предварително обаждане на тел. 0896324949 – Десислава Георгиева, сектор „Комунална дейност“ в Общинско предприятие „Чистота“- Мездра или на тел.0885685986 – Опазване на околната среда в Община Мездра.
 
   За гражданите, които нямат възможност да предадат старите си и непотребни електроуреди на посочения адрес, ОбП „Чистота“ организира безплатно извозване от домовете след предварително обаждане на горепосочените телефони.
 
   Кампанията се реализира във връзка с изпълнение на дейностите през 2023 г. по Програмата за управление на отпадъците на община Мездра за периода 2021-2028 г. Съгласно сключен договор за сътрудничество, извозването на предаденото от Община Мездра негодно за употреба електрическо и електронно оборудване ще се извършва от организацията по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване „Екобултех“ АД и от Завода за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване „Надин Холд“ ЕООД.
 
Нека бъдем отговорни!