____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Спортна площадка за тенис корт в гр. Мездра, кв.57 ,ул. “ Динко Петров” № 12.
Конкурсът ще се проведе на 21.07.2009г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата : 28.07 .2009г.
Конкурсна документация и информация за процедурата се получават в стая № 104-А на общината или на телефон : 9-21-16 , вътрешен 112 . Необходимите документи за участие се представят в срок до деня , предхождащ конкурса , до 15.00 часа.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :
……………………../ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/