____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за начална пресконференция и за церемония "Първа копка" по Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра"

Във връзка с изпълнението на Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра", Договор BG16RFOP001-2.003-0031, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони-3", финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, имам удоволствието да Ви поканя на

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 ЮЛИ 2023 г. ОТ 11:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МЕЗДРА (ГР. МЕЗДРА, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №27).

С уважение:

ИВАН АСПАРУХОВ,
Кмет на Община Мездра
 
 
 
 
 
https://www.livechatalternative.com/