____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

Община Мездра обябява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на два общински паркинги в град Мездра в района на хотел “ Родина “.
Търгът ще се проведена 08. 09. 2009г. от 10.30 часа. Втора дата – 15.09.2009г. За допълнителна информация и получаване на тръжни документи – стая № 104-а на общината ,тел. 0910/9-21-16,вътр.112.
Кмет на Община Мездра :/п/ Ив. Аспарухов/

https://www.livechatalternative.com/