Съобщение по чл.127б, ал.2 от ЗУТ за Заповед №РД-02-15-88/23.06.2023 год. на МРРБ

Съобщение №77

Заповед РД-02-15-88-23.06.2023