КОМПОСТИРАНЕТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕЦАТА В РИСУНКИ

 

Днес стартира поредната инициатива на община Мездра, насочена към преодоляване на генерирането на отпадъци. Обявен е конкурс за рисунка на тема Компостиране. Във фейсбук страницата на проекта Да компостираме заедно децата имат възможност да публикуват снимка на своите рисунки или да донесат творбите си на 08 август 2023 г. в рамките на събитието Зелен ден на Мездра, което ше се проведе от 10:00 часа на Централния градски площад.
Всички получени рисунки ще бъдат специално изложени, а за участниците ще има и специални награди от екологичен материал.

Инициативата се реализира в изпълнение на проект Проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра” е финансиран по АДБФП No BG16M1OP002-2.009-0046-C01/11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕФРР. Повече информация за всички инициативи можете да откриете на фейсбук профила – Да компостираме заедно.