Община Мездра отново ще се присъедини към Националната кампания „Да изчистим България заедно”

За поредна година Община Мездра ще се присъедини към най-мащабната доброволческа инициатива у нас – Националната кампания „Да изчистим България заедно“ на bTV Media Group, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.
 
11-ото издание на кампанията „Да изчистим България заедно“ отново ще обедини институции, неправителствени и бизнес организации и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда. Тази година инициативата ще се проведе под наслов „Готови сме!“ и е насочена към усърдието и енергията, които влагаме в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата.
 
Денят на голямото почистване, в което ще се включи и Община Мездра, е 16 септември 2023 г. (събота).
 
В тази връзка Община Мездра призовава жителите и гостите на гр. Мездра и на останалите населени места в общината, ръководствата на учебни заведения, учреждения, политически партии, неправителствени организации и фирми да вземат активно участие в почистването на обществените територии и на замърсените зони в населените места!
 
Раздаването на чували и ръкавици на заявилите желание да се включат в екологичната инициатива се извършва от служители в отдел „Устройство на територията, техническа инфраструктура и опазване на околната среда“ (УТТИООС), стая №110 на Община Мездра.
 
В деня на почистването – 16 септември, гражданите, които искат да се включат в кампанията, също ще имат възможност да получат необходимите чували и ръкавици от Оперативния дежурен по съвет.
 
Община Мездра пояснява, че събраните чували с отпадъци трябва да се поставят до контейнерите за смет в града. Местата за събраните отпадъци по селата се определят по преценка на съответното кметство.
 
За допълнителна информация и получаване на материали: тел. 0885 685 986, отдел „УТТИООС“ на Община Мездра.
 
Замърсени площи за почистване в община Мездра:
 
 с. Боденец – нерегламентирани сметища в м. „Долец“ и в м. „Кашинец“,
 
• с. Брусен – районът около р. Искър,
 
с. Върбешница – в регулацията на селото: църковен двор, училище, при кладенеца, индивидуално пред имотите,
 
с. Горна Бешовица – районът около спирките и мостовете в селото,
 
с. Горна Кремена – в регулацията на селото,
 
с. Долна Кремена – в регулацията на селото, районът около местната река,
 
с. Дърманци – в регулацията на селото,
 
с. Елисейна – в м. „Прадището“, речното корито на р. Ибровница, индивидуално пред имотите,
 
с. Зверино – в регулацията на селото: жп гара, детска площадка, индивидуално пред имотите,
    
с. Злидол – в регулацията на селото,
 
с. Игнатица – в регулацията на селото,
 
с. Кален – в регулацията на селото,
 
с. Крета – в регулацията на селото,
 
с. Крапец – в м. „Стублата“,
 
с. Лик – около пътя Лик – Ослен Криводол и пътя Лик – Дърманци,
 
с. Лютиброд – в района на бившия стопански двор, моста над р. Искър и гробищния парк,    
     
с. Лютидол – в регулацията на селото, районът около Кметството и в м. „Кръста“,
 
гр. Мездра – индивидуално пред жилищните имоти и организирано пред жилищните кооперации, детски площадки, беседки, алеи, зони за отдих,
 
с. Моравица – в м. „Радово поле“ и м. „Средна поляна“ и покрай коритото на р. Моравешка,
       
с. Оселна – в регулацията на селото: ул. „Георги Димитров“,
 
с. Ослен Криводол – в регулацията на селото,
 
с. Очиндол – в регулацията на селото и по пътя Левище – Очиндол,
 
с. Ребърково – в м. „Лещака“ и в гробищния парк на селото
 
с. Руска Бела – в м. „Пясъка“
,
с. Старо село – в м. „Качица“, м. „Билото“ и м. „Брега“, районът при средната и долната чешми,
 
с. Типченица – около пътя Типченица – Лютидол,  
 
с. Цаконица – в регулацията на селото,
 
с. Царевец – в м. „Край село“ и м. „Скурта“, детската градина, училищния двор, индивидуално пред имотите.