____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

О  Б  Я  В  Я  В  А   :

Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  мери и  пасища  - публична общинска собственост  за индивидуално ползване на територията на  с. Царевец и с. Кален  , Община Мездра .    Търгът ще  се проведе на  18.06. 2013г. от 10.30 часа в  Община Мездра ,стая № 201 .           Втора дата – 25.06. 2013 г. в същия час и място. При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия. 

За допълнителна информация  - стая № 109 на общината , тел. 9-21- 16, вътр.156.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРA                                                                                                                                                                       <

/ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/