____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Публикуване на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрено ЧИПУП – ПРЗ за УПИ V, кв.26 по плана на с. Руска бела

 

Община Мездра на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №600/01.09.2023 год. е одобрено ЧИПУП – ПРЗ за УПИ V, кв.26 по плана на с. Руска бела. Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административния съд – Враца, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

Заповед 600-2023

ЧИПУП-ПРЗ

Записка 

https://www.livechatalternative.com/