В МБАЛ – Мездра вече функционират реновиран рентгенов апарат, ехограф от най-ново поколение и два мобилни дигитални рентгена тип „кугел“

   
   В Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Мездра – „МБАЛ – Мездра“ ЕООД, вече функционира реновиран, дигитализиран с най-ново поколение програма апарат за рентгенови снимки с неограничени възможности за работа.

    Болницата разполага също с ехографски апарат от най-ново поколение, с възможности за ултразвукови изследвания на:

• абдоминални (коремни) органи,

• сърце,

• щитовидна жлеза,

• млечни жлези,

• стави.

    В Отделението по образна диагностика от началото на годината функционират и два нови мобилни (подвижни) рентгенови апарати тип „кугел“ от последно поколение, с неограничени възможности за работа.

    „МБАЛ-Мездра“ – ЕООД има сключен договор с Районна здравноосигурителна каса – Враца и извършва всички видове изследвания по пакет „Рентгенология“.