____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Oт 22 февруари до 8 март Община Мездра организира традиционния Базар на мартениците и цветята

   
 
   Община Мездра уведомява всички заинтересовани лица, че тазгодишният традиционен Базар за продажба на мартеници и цветя ще се проведе в периода от 22 февруари до 8 март 2024 г. (включително).

    Базарът ще бъде позициониран в централната градска част - в „Алеята на кестените“ и на площад „България”.

    Заявления за участие в базара (по образец) ще се приемат от 15 февруари 2024 г. в Центъра за административно обслужване в Община Мездра, който се намира на партерния етаж в сградата на Общинската администрация, след предварително уточняване на мястото, площта и периода за участие в базара.

   Таксите се заплащат при подаване на заявлението.

    Лицата, допуснати до участие в базара, са длъжни:

• да разполагат съоръженията с артикулите само в съгласуваната и определената им търговска площ, като през целия период поддържат необходимата чистота и ред около нея;

• да си осигурят подходящи леки защитни преместваеми приспособления (чадъри, шатри и др.), с които да предпазят стоките и себе си при лоши метеорологични условия;

• при служебна проверка да представят пред контролните органи всички необходими документи за извършване на съответната дейност и квитанцията за платена такса.

    За допълнителна информация: тел. 0910/ 921 56, вътр. 211.
 
 
https://www.livechatalternative.com/