Община Мездра напомня, че наближава крайният срок за плащане на първата вноска от местните данъци и такси

     Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че наближава крайният срок за плащане на първата вноска от данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2024 г.

        Съгласно Закона за местните данъци и такси са определени следните срокове за заплащане на:

  • Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: I вноска – до 30 юни*, II вноска – до 31 октомври;
  • Данък върху превозните средства: I вноска – до 30 юни*, II вноска – до 31 октомври;
  • Патентен данък – внася се на четири равни вноски: за първото тримесечие – до 31 януари, за второто тримесечие – от 1 февруари до 30 април, за третото тримесечие – от 1 май до 31 юли, за четвъртото тримесечие – от 1 август до 31 октомври.

     След изтичане на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.

     Задълженията си за местни данъци и такси можете да платите по един от следните начини:

  • на касата на Община Мездра в Център за административно обслужване (Гише №1), включително чрез ПОС устройство,
  • безкасово по банков път в Банка „ДСК“ – клон Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, код на вид плащане:

          44 14 00 – за патентен данък,

          44 21 00 – за данък недвижими имоти,

          44 23 00 – за данък моторни превозни средства,

           44 24 00 – за такса битови отпадъци,

  • в офисите на EasyPay и FastPay,
  • в „Обединена българска банка“ (ОББ),
  • на касите в „Български пощи“,
  • в Кметствата по населени места,
  • чрез портала egov.bg.

      * Тъй като тази година 30 юни се пада в неделя, крайният срок за заплащане на първата вноска е 1 юли 2024 г. (понеделник).