____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - еднократни парични помощи за новородени

          От 02.07.2013 год.  /вторник/ Община Мездра започва изплащането на еднократни парични помощи съгласно Решение 282/22.02.2013 год. на ОбС – Мездра.
          Всички, подали молби, могат да получат полагащите им се суми за новородени в Центъра за услуги на гражданите, на партера  в сградата на общината от 9,00 до 17,00 часа.

 

https://www.livechatalternative.com/