Заповед за прекратяване процедура за провеждане на търг

1

2