__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Констативен акт № 4 от 22.04.2013 г.

SKMBT_22313071807180_0001

SKMBT_22313071807180_0002

SKMBT_22313071807180_0003

SKMBT_22313071807180_0004

SKMBT_22313071807180_0005