__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Процедура за търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен

1

2

3

4

5