____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на три свободни  земеделски земи – частна   общинска собственост  на територията на с. Царевец,   Община Мездра :№ 080178, № 025016, № 009047.     Търгът ще  се проведе на  29. 10. 2013 г. от  10.00 часа в Община Мездра, стая № 201  . Втора дата – 05.11. 2013г.  в същия час и място.

            При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия.

            За допълнителна информация   и  уточняване номерата на

имотите  :     стая № 104-а и №  109     на       общината ,  тел. 0910 /9-21-16, вътр.112  или   156.

 

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                  / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/