____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СОУ “Иван Вазов” – Мездра: Обява за провеждане на търг с тайно наддаване

      СОУ „Иван Вазов“ – Мездра, ул. „Г. Димитров“ № 32, на основание    договор за
безвъзмездно предоставяне за управление на общинска собственост от 26.07.2011 г. между Община Мездра и СОУ „Иван Вазов“ – Мездра и заповед на директора на училището № 100-1314/11.11.2013 г. обявява конкурс за отдаване под наем на част от самостоятелен обект – ученически стол.
Предмет на конкурса – сключване на договор за наем на помещение от 28 кв. м  за
осигуряване на столово хранене на ученици.
Кандидатите за участие в конкурса закупуват конкурсната документация на
стойност 20.00 лв. в канцеларията на СОУ „Иван Вазов“, ул. „Г. Димитров“ 32.
Срок за закупуване на конкурсна документация  и подаване на офертни
предложения – всеки работен ден от 13.11.2013 г. до 05.12.2013 г. от 08.00 до 16.00 ч.
Депозит за участие в конкурса – 20.00 лв., вносими при подаване на офертни
предложения от кандидатите.
За повече информация: тел. 091092325

https://www.livechatalternative.com/