____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

 

                О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

 

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на пасище ,мера- имот   № 012964 на територията на  с.Лик , Община Мездра .         Търгът ще  се проведе на  07 . 01  . 2014г. от 10.45 часа в Община Мездра , стая № 201. Втора дата – 14.01 . 2014г. в същия час и място.               

 

            За допълнителна информация  -   стая № 109 на общината ,     тел.     9-21-   16, вътр.156, 112 .

 

 

            РС                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА                                                                                                                                                                                                                                             ……………………

 

                                                                       / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/