____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви

О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на терен    от 25  кв. м   в  с. Зверино  ,ул. Н. Войновски- до пощата , за поставяне на  преместваем  павилион .        Търгът ще  се проведе на  22 .04 . 2014г. от 10.00 часа в  Община Мездра ,стая № 201 .    Втора дата – 29.04 . 2014 г. в  същия час и място.         

 

            За допълнителна информация  -   стая № 109 на общината ,     тел.     9-21-   16, вътр.156.

 

РС                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА                                                                                                                                        ……………………

                                                                                               / Ив. Аспарухов /

           О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                  О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на 3  общински имоти   - земеделска земя  по параграф 4 от ЗСПЗЗ , в  землището на  с. Долна Кремена .         Търгът ще се проведе на 29.04.2014г. от 11.00 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 07 .05.2014 година  в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

 

            О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на 3  общински имоти   - земеделска земя  в  землището на  с. Дърманци  и с. Руска бяла.   

         Търгът ще се проведе на 29.04. 2014г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 07 .05.2014 година в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

 

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

 

 

 

              О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на „ Бивш магазин за трикотаж ,галантерия и парфюмерия „ , разположен на  втори  етаж   над   кино “ Роял ”, гр. Мездра , кв.64 , пл. “ България “.

Търгът ще се проведе на  13.05.2014г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 20 .05.2014 година  в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

   РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

 

 

https://www.livechatalternative.com/