____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение във връзка с кампанията

     Във връзка с провеждане на националната кампания на BTV ”ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”, Общинска администрация – Мездра приканва всички жители и гости на Общината да се включат на 26 април /събота/ в почистването на прилежащите територии към индивидуалните дворове, зелените площи в междублоковите пространства, детските площадки и местата  за отдих.

За успешното осъществяване на кампанията на участниците ще бъдат раздадени найлонови чували за смет и ръкавици от представители на Общинска екологична инспекция /стая 113/ за всяко населено място от Общината, на председателите на сградите в режим на етажна собственост и на гражданите – по отношение почистване на замърсените територии.

Събраните чували с отпадъци да бъдат поставяни до обществените съдове за смет в града, след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника. Местата за събраните отпадъци по селата ще се определят по преценка на съответното Кметство/Населено място.

С участието на всеки един от нас в кампанията ще демонстрираме своята активна гражданска позиция и ангажираност с каузата за чиста околна среда за нас и следващите поколения.

За допълнителна информация и получаване на подръчни материали – стая 113,  тел.0910/92008.

 

ОБЩИНСКА ЕКОЛОГИЧНА ИНСПЕКЦИЯ

Свали Форма за регистрация на доброволци