____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обяви

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  мери и  пасища  - публична общинска собственост  за индивидуално ползване на територията на  с.Горна Кремена , Върбешница, Типченица  и Кален – Община Мездра .     Търгът ще  се проведе на  13 .05 . 2014г. от 10.15 часа в  Община Мездра ,стая № 201 .           Втора дата – 20.05 . 2014 г. в  същия час и място.       При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия. 

            За допълнителна информация  -   стая № 109 на общината ,         тел.     9-21-   16, вътр.156  и   вътр.112.  

 

 

            РС                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА                                                                                               ……………………

 

                                                                              / Ив. Аспарухов /

 

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на терен от 6 кв.м  в  гр.Мездра , ул. Св. П. Евтимий , кв.6 – а    , за поставяне на  преместваем  павилион .    Търгът ще  се проведе на  13 .05 . 2014г. от 10.00 часа в Община Мездра , стая № 201 .   Втора дата – 20.05 . 2014г. в същия час и място. 

 

            За допълнителна информация  -   стая № 104-а на общината ,      тел.     9-21-   16, вътр.112.

 

            РС                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА                                                                                                           ……………………

                                                                       / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/