____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

             Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  мери и  пасища  - публична общинска собственост  за индивидуално ползване на територията на  с.Ослен Криводол , Община Мездра .       Търгът ще  се проведе на  27 .05 . 2014г. от 10.00 часа в  Община Мездра ,стая № 201 .         Втора дата – 03.06 . 2014 г. в  същия час и място.   При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия. 

                   За допълнителна информация  -   стая № 109 на       общината ,        тел.          9-21- 16, вътр.156  и   вътр.112.  

 

 

 

         РС                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА    

                                                                            ……………………….

 

                                                                      / Ив. Аспарухов /

 

https://www.livechatalternative.com/