__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Удължаване срока за получаване на оферти по открита процедура за концесия за строителство с предмет :,,Изграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра”

SKMBT_22314052210320